روزنامه نگار نوشيروان: جایی که نوشتن تفسیر بر رویداد فرود نخستین انسان بر کره ماه دلیل اخراج از کار می شود!
خاطرات گذشته

جایی که نوشتن تفسیر بر رویداد فرود نخستین انسان بر کره ماه دلیل اخراج از کار می شود!

نیل آرمسترانگ ـ فضانورد آمریکایی و نخستین انسان که گام بر سطح کره ماه ـ قمر زمین ـ گذاشت و فصل تازه ای در تاریخ بشر بازکرد 25 آگست 2012 و در 82 سالگی و در همان ماهی که در «اهایو» به دنیا آمده بود در همان اهایو از بیماری عروق درگذشت. او 5 آگست 1930 به دنیا آمده بود و 20 جولای 1969 گام بر ماه گذاشت و 150 دقیقه در آنجا قدم زد، بررسی کرد و مقداری از سنگ و خاک (مواد موجود در سطح قمر زمین) را جمع آوری و با خود برای بشریت به ارمغان آورد. پانصد میلیون مخاطب تلویزیون در گوشه و کنار جهان راه رفتن او بر سطح ماه را به صورت زنده (مستقیما) تماشاکردند. آرمسترانگ قبلا نیز با سفینه جمینی ـ 8 به فضا رفته و در اینجا، خروج از سفینه را تجربه کرده بود. وی فرماندهی آپالو ـ 11 را برعهده داشت که بر سطح ماه فرود آمد. او قبلا خلبان هواپیما بود بعدا و پس از تکمیل تحصیلات، استاد دانشگاه شد.
    تا تابستان 1350 (1971 میلادی که با تصویب یک قانون، در ایران رادیوها و تلویزیون غیردولتی با تلویزیون دولتی ادغام، به ساختمان جام جم منتقل و سازمان رادیوتلویزیون ملی را به وجود آوردند)، خبرگزاری پارس مستقیما اخبار ایران و جهان را تنظیم و به رادیو دولتی که در جوار هم قرار گرفته بودند جهت پخش می داد و من (نگارنده) از سال 1338 (1959میلادی) یکی از دبیران این خبرگزاری بودم. تا سال 1968 اخبار شب رادیو و پس آن تا زمستان 1357 (1979) اخبار بامدادی رادیو و مدتی نیز به دعوت مرحوم ایرج گرگین اخبار آخر شب کانال 2 تلویزیون دولتی (کانال رنگی) را تهیه و تنظیم می کردم. پس از ادغام رایو و تلویزیون، من با حفظ کار خود در خبرگزاری، دعوت شدم که به نوشتن اخبار بامدادی رادیو ادامه دهم.
     بامداد بیستم جولای 1969 (به وقت تهران) تقریبا همه اخبار دریافت شده از خبرگزاری های بزرگ و اصطلاحا «بیگ ـ 4» مربوط به رویداد تاریخی فرود انسان در ماه بود و من که در عین حال یک مدرّس تاریخ بودم، از این دیدگاه به تنظیم آن خبر پرداختم، تحت تاثیر شجاعت سه فضانورد آپولو 11 و مخصوصا این گفته آرمسترانگ که کار او یک پیشرفت بشریت بود قرارگرفتم و تفسیری بر آن رویداد نوشتم و در آن اشاره کردم که در بخش علوم ریاضی ـ فیزیک، بجا است مبدأ تقویم به پیش از فتح ماه و بعد از فتح ماه (بمانند پیش از میلاد مسیح و بعد از آن) تغییر یابد. پخش خبر و تفسیر از رادیو و قرارگرفتن آن در بولتن خبرگزاری و ارسال آن به روزنامه ها و مقامات سبب شد که دولت آمریکا از دولت ایران و نخست وزیر وقت از وزارت مربوط (در آن زمان وزارت اطلاعات و جهانگردی) و این وزارت از خبرگزاری و مدیر کل خبرگزاری از من قدردانی کند. این نامه که کاپی آن در زیر آمده است بر پرونده استخدامی من اضافه شد و پس از انقلاب، دلیل اخراج من از خبرگزاری و سازمان رادیوتلویزیون دولتی قرارگرفت بدون پرداخت یک قران غرامت اخراج از 19 سال کار ـ کار در ساعات بعد از نیمه شب و بدون مرخصی و استفاده از تعطیلات رسمی. در پاسخ اعتراض من به اخراج می گفتند؛ بگو که چه مقامی به تو گفت که مطلب را چنین بزرگ کنی و وقتی که می گفتم احساس و تجربه روزنامه نگاری (خودم)، باور نمی کردند.
[منظور از وزارت اطلاعات که در سربرگ تقديرنامه آمده است، وزارت اطلاعات و جهانگردي وقت است که بعد از انقلاب به وزارت ارشاد اسلامي تغيير نام داده شده است]
[منظور از وزارت اطلاعات که در سربرگ تقديرنامه آمده است، وزارت اطلاعات و جهانگردي وقت است که بعد از انقلاب به وزارت ارشاد اسلامي تغيير نام داده شده است]


بازگشت به فهرست مطالب...   
 

 

 
 
این ژورنال را از اول شهريورماه 1390 (اگوست2011) آغاز می کنم در دو بخش؛ یک بخش که مربوط به روز است تحت این عنوان  آنچه را که امروز (ذکر تاریخ) برمن گذشت؛ دیدم، شنیدم، انجام دادم، نتوانستم انجام دهم و .... بخش دیگر خاطرات گذشته است ـ خاطرات یک روزنامه نگار در طول 55 سال خبرنگاری، دبیری و سردبیری که داستان واقعی، تاریخ و ازجمله تجربه شخصی هستند، جالب و آموزنده. عنوان این بخش خاطرات گذشته و سپس تیتر مطلب مربوط خواهد بود. امید است که این «تجربه حیات» که نگارنده نمی خواهد با او به گور رود فایده بخش باشد.
متن کامل ...

 


 
 
 
© Copyright 2009   Journalist-Nushiravan.com   All Rights Reserved