روزنامه نگار نوشيروان: سرانجام ناتو ـ تنها اتحادیه نظامی و قدرت شدن چین
آنچه را که امروز (2/1/2023) برمن گذشت؛ دیدم، شنیدم، انجام دادم، نتوانستم انجام دهم و ....

سرانجام ناتو ـ تنها اتحادیه نظامی و قدرت شدن چین

«ناتو» با آن هدف ها و ابزارها و تشکیلاتِ نیمهِ قرن 20، دیگر کهنه شده است. ناتو برای جلوگیری از گسترش شوروی ایجاد شده بود که سالها است که نه شوروی وجود دارد و نه پیمان ورشو، ولی ناتو با ورود به بالتیک شوروی و نیز تلاش برای ورود به گرجستان و اوکراین، روسیه را به ایستادگی تحریک خواهد کرد. اصولا دنیایِ سلاح اتمی ـ موشکی و دیجیتال نیاز به اتحادیه نظامی به سبک قرون گذشته ندارد. اتحاد باید به صورت تحکیم دوستی و حفظ منافع مشترک از طریق راهکارهای سیاسی ـ اقتصادی درآید. به باور کارشناسان روابط و امور بین الملل؛ اگر میان دو قدرت اتمی درگیری مستقیم روی دهد، این درگیری اتمی خواهد بود زیراکه لشکرکشی به صورت سابق بسیار کهنه شده است و هریک از دو طرف می کوشد که زودتر از طرف دیگر، دست به سلاح اتمی ببرَد برای اینکه اگر حتی چند دقیقه غافل شود از میان خواهد رفت. باقی ماندن ناتو پس از انحلال پیمان ورشو و فروپاشی شوروی سبب شده است که روسیه به خود آید و در برابر آن قرار گیرد زیراکه طبق فرضیه ها، یک قدرت نمی تواند برای مدتی طولانی جولان دهد و رقیب خواهد یافت و رقیب ناتو که یک اتحادیه غرب است، در این منطقه از جهان فقط روسیه است. همچنین به باور کارشناسان امور بین الملل و آگاهان، اگر میان روسیه و ناتو جنگ اتمی روی دهد به قاره آفریقا، آمریکای لاتین و بخش های وسیعی از آسیا آسیب نخواهد رسید و این اروپا و شمال آمریکا است که از میان خواهند رفت. بنابراین، هیچکس خواهان جنگ اتمی نیست. اتحادیه اروپا با خروج انگلیس که صحبت از آن (در ژانویه 2017) در میان است ضعیف تر خواهد شد زیراکه در آن، بزرگترها باید جور کوچکترها را بکشند که منطقی نیست. فرهنگ (کالچر) و روانشناسی مشترک ضامن وحدت و تأمین و حفظ منافع و در نتیجه توانمند شدن است که کشورهای عضو این اتحادیه، وحدت فرهنگی آنچنانی ندارند. دوام اتحادیه به صورت همان بازار مشترکِ پیشین بیشتر بود. [انگلیس 31 ژانویه 2020 از اتحادیه اروپا خارج شد.].
     چین خواهد کوشید که نخست برتری منطقه ای در مشرق زمین یابد و سپس یک قدرت جهانی بزرگ و از هر بهانه و فرصت برای رسیدن به این هدف ها بهره گیری خواهد کرد مخصوصا که برای جمعیت انبوه خود جای فعالیت و برای تولیداتش بازار می خواهد.
     در هر عملیات نظامی چین، فقط آمریکا در برابر آن قرار دارد و نه کشوری دیگر مگر اینکه آمریکا اجازه دهد که ژاپن بار دیگر نظامی شود که در این صورت کره شمالی پیش از نظامی شدن ژاپن به حساب آن خواهد رسید. گمان نمی رود که غرب بتواند هند را در برابر چین قرار دهد.
    
     31 ژانویه 2017
    

بازگشت به فهرست مطالب...   
 

 

 
 
این ژورنال را از اول شهريورماه 1390 (اگوست2011) آغاز می کنم در دو بخش؛ یک بخش که مربوط به روز است تحت این عنوان  آنچه را که امروز (ذکر تاریخ) برمن گذشت؛ دیدم، شنیدم، انجام دادم، نتوانستم انجام دهم و .... بخش دیگر خاطرات گذشته است ـ خاطرات یک روزنامه نگار در طول 55 سال خبرنگاری، دبیری و سردبیری که داستان واقعی، تاریخ و ازجمله تجربه شخصی هستند، جالب و آموزنده. عنوان این بخش خاطرات گذشته و سپس تیتر مطلب مربوط خواهد بود. امید است که این «تجربه حیات» که نگارنده نمی خواهد با او به گور رود فایده بخش باشد.
متن کامل ...

 


 
 
 
© Copyright 2009   Journalist-Nushiravan.com   All Rights Reserved