روزنامه نگار نوشيروان: روش تازه روزنامه نگاری که این زن در قرن نوزدهم ابداع کرد در قرن 21 از سر گرفته شده است ـ روش کار او در یک نگاه
آنچه را که امروز (2/1/2023) برمن گذشت؛ دیدم، شنیدم، انجام دادم، نتوانستم انجام دهم و ....

روش تازه روزنامه نگاری که این زن در قرن نوزدهم ابداع کرد در قرن 21 از سر گرفته شده است ـ روش کار او در یک نگاه

الیزابت که نام مستعار Nellie Bly «نلی بلی»
    برخود گذارده بود از جوانی وارد کار روزنامه نگاری شده و از روزنامه «پیتسبورگ دیسپَچ» آغاز کرده بود. او از همان آغاز کار، روش تازه ای را در پیش گرفت و آن بررسی و انتشار مسائل عمومی جامعه بود و از زندگی بیوه زنان آغاز کرد. با دهها بیوه زن دیدار کرد و مشکلات شان را پرسید و درس هایی را که از اشتباهاتشان گرفته بودند، و منتشر کرد. کار او نه تنها تیراژ روزنامه را بالا بُرد، بلکه برای همه زنان بویژه دختران درس و اندرز بود تا بیوه پیشرس نشوند. او که سیزدهمین فرزند پدر خود بود که از دو ازدواج 15 فرزند داشت سپس به جمع آوری مشکلات دیگر جامعه که عمدتا ناشی از اشتباهات افراد و نداشتن برنامه زندگی بود پرداخت و ازجمله مشکلات مادرانی که با داشتن فرزند مجبور به کارکردن در خارج از خانه بودند. وی با 151 بانو از این دست تماس گرفته و گفت و شنود کرده بود. وی یک بار برای انعکاس مشکلات بیماران روانی در بیمارستانها و آسایشگاههای مربوط، خودرا به دیوانگی زد و ده روز در یک آسایشگاه بود و مشکلات کار را لمس و رسانه ای کرد. او هر مسئله مکشوفه را علاوه بر درج در روزنامه، به صورت کتاب در می آورد. نلی که درباره دیکتاتوری رئیس جمهوری وقت مکزیک مطالب بسیار خوانده و شنیده بود به این کشور رفت، شش ماه در آنجا ماند و در بازگشت مشاهدات خودرا منتشر ساخت که یک مورد آن مربوط به بازداشت یک روزنامه نگار مکزیکی بود که مقاله ای نوشته بود که مطابق میل رئیس جمهوری نبود. انتشار این یک مورد نظر روزنامه نگاران را نسبت به رئیس جمهوری وقت مکزیک تغییر داد و ....
     گزارش نگاریِ اینوستیگیتیوِ سَبکِ نلی توجه جوزف پولیتزر ناشر «نیویورک ورلد» را جلب کرد و وی را بکار در این روزنامه دعوت کرد. در اینجا بود که نلی تصمیم به سفر به چندین کشور در سه قاره گرفت تا وضعیت آنجا را به چشم ببیند و بنویسد زیرا که از دیگاه او نگارش کتاب های جغرافیا جامع نبود و فایده مورد نظر را نداشت و باید ژورنالیستی نوشته شوند. وی سفر خودرا از نیویورک آغاز کرد و به انگلستان، فرانسه، آلمان و ایتالیا رفت و از طریق مدیترانه و کانال سوئز به سریلانکا، سنگاپور، هنگ کنگ و ژاپن و ... و 72 روز طول کشید و همه اش با کشتی، زیرا که هنوز هواپیمای مسافربر عمومی نشده بود. نلی که در 31 سالگی شوهر کرد و 9 سال پس از عروسی بیوه شد بعد از آغاز جنگ جهانی اول به اتریش رفت که جنگ با صربستان را آغاز کرده بود و علل شروع آن جنگ و جرقه آغاز آن را چنان با مهارت تشریح کرد که درس احتیاط برای مقامات ارشد کشورها باشد. وی پیش بینی تداوم جنگ [جنگ جهانی اول قرن بیستم]، تغییر چهره دولت های درگیر و تغییر نقشه های جغرافیایی را پیش بینی کرد. برخی از کتاب های «نلی» فیلم سینمایی شده اند.
     روش کار ژورنالیستیِ «نلی» از دهه دوم قرن 21 روال رسانه های عمومی شده است زیراکه این روش نه تنها نیازِ روزِ فرد و جامعه است، بلکه آنلاین نگاران و شهروند ژورنالیست ها نَه وقت و نَه مهارت تهیه آن را دارند و نَه حاضر به تحمل هزینه مالی آن و نَه اشتیاق به چنین کار تحقیقاتی (اینوستیگیتیو).
    

بازگشت به فهرست مطالب...   
 

 

 
 
این ژورنال را از اول شهريورماه 1390 (اگوست2011) آغاز می کنم در دو بخش؛ یک بخش که مربوط به روز است تحت این عنوان  آنچه را که امروز (ذکر تاریخ) برمن گذشت؛ دیدم، شنیدم، انجام دادم، نتوانستم انجام دهم و .... بخش دیگر خاطرات گذشته است ـ خاطرات یک روزنامه نگار در طول 55 سال خبرنگاری، دبیری و سردبیری که داستان واقعی، تاریخ و ازجمله تجربه شخصی هستند، جالب و آموزنده. عنوان این بخش خاطرات گذشته و سپس تیتر مطلب مربوط خواهد بود. امید است که این «تجربه حیات» که نگارنده نمی خواهد با او به گور رود فایده بخش باشد.
متن کامل ...

 


 
 
 
© Copyright 2009   Journalist-Nushiravan.com   All Rights Reserved